Posts Tagged ‘cải biên’

Doanh nghiệp Việt tăng cường quảng bá qua YouTube

Chi phí thấp, hiệu quả tiếp thị cao, tiếp cận được các đối tượng khách hàng mục tiêu nên YouTube được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam lựa chọn.

Thời game show thử thách tài giám khảo

Giám khảo và khán giả: Ai hơn ai?