Posts Tagged ‘cát bà’

Về những miền hoa cát

TTCT – Hôm ấy là ngày đầu tiên của tiết lập hạ. Bãi biển Vĩnh Thái xanh, êm giữa sắc nắng giòn tan và gió Lào khoáng đạt.

Truyền hình ngày 14-5-2011

TT – 7g30: Văn học nghệ thuật: Còn mãi với thời gian. 8g30: Tạp chí kinh tế cuối tuần: Giải pháp vượt qua khó khăn cho ngành bảo hiểm. 11g: Câu chuyện văn hóa: Ðẩy mạnh thương hiệu du lịch biển đảo. 13g: Phim: Anh và em. 15g30: Tạp chí dân tộc và phát triển: […]