Posts Tagged ‘chuẩn iso’

Lập Trung tâm chứng thực tập trung và thanh toán tại VN

Trung tâm tạo hệ thống giao dịch an toàn và thuận tiện cho thị trường trung gian thanh toán như thương mại điện tử (e-commerce), thanh toán hóa đơn (e-Bill), ngân hàng điện tử (e-Banking).