Posts Tagged ‘dọn đường’

Thu phí và trò chơi tối hậu thư

TTCT – Trong cuộc sống, nhiều khi hành vi của con người không chỉ dựa trên so sánh kinh tế về được mất, mà nhiều kết quả thực tế cho thấy con người có bản năng rất lớn về sự công bằng.

Đấu giá nhận ‘siêu phẩm’ Samsung Galaxy S2

Trong tuần này, 1bid.vn sẽ có 3 ngày khuyến mãi lớn. Đây là cơ hội nạp XU lớn cho các 1bidder để dọn đường cho phiên đấu giá hàng “khủng” cuối tuần: siêu phẩm Samsung Galaxy S2.