Posts Tagged ‘đóng gói’

Lập Trung tâm chứng thực tập trung và thanh toán tại VN

Trung tâm tạo hệ thống giao dịch an toàn và thuận tiện cho thị trường trung gian thanh toán như thương mại điện tử (e-commerce), thanh toán hóa đơn (e-Bill), ngân hàng điện tử (e-Banking).

Tránh vào Facebook bằng IE

TTO – Tất cả các phiên bản Internet Explorer đều có thể bị tin tặc khai thác đánh cắp dữ liệu nhạy cảm như thông tin nhận dạng khi truy cập Facebook hay email. Người dùng cần lưu ý khi sử dụng IE trước khi có bản vá chính thức được phát hành.