Posts Tagged ‘gỗ ép’

Chuyên gia ‘độ’ điện thoại làm máy game thùng nhỏ nhất VN

Huỳnh Phú Tiến, nổi tiếng với nhiều sản phẩm tạo hình điện thoại độc đáo, vừa hoàn thành ý tưởng lạ là biến chiếc N-Gage thành máy game thùng mini.>Các tác phẩm của chuyên gia ‘độ’ điện thoại nổi tiếng VN