Posts Tagged ‘hộc bàn’

Chuyện… “tưởng giả”

TT – Hề lố! Tớ là chuột, nhưng hổng phải chuột đồng, chuột cống… mà là “chuột hộc bàn” vì tớ sống trong hộc bàn của một lớp học.

Khi bạn trẻ luôn theo lời người lớn

TT – Thông qua những dịp đến Việt Nam du lịch và làm việc, tôi nhận ra rằng đất nước này đem lại cho tôi những mâu thuẫn nội tâm thú vị.

Khi bạn trẻ luôn theo lời người lớn

TT – Thông qua những dịp đến Việt Nam du lịch và làm việc, tôi nhận ra rằng đất nước này đem lại cho tôi những mâu thuẫn nội tâm thú vị.