Posts Tagged ‘huyện chợ’

Một học sinh lớp 8 chưa… “đọc thông, viết thạo”

Đó là em Nguyễn Minh Q. (SN 1997), học sinh lớp 8A2, Trường THCS Mỹ Luông (huyện Chợ Mới – An Giang).