Posts Tagged ‘khuyến mãi’

Smartphone HD7 3G đắt hàng đến giờ chót

Mặc dù SaigonHkphone đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng càng gần đến ngày hết chương trình khuyến mãi, các khách hàng càng tỏ ra lo lắng vì sản phẩm được khuyến mãi luôn trong tình trạng cháy hàng, kho có thể “săn” được.

Xôn xao HK 4 đắt hàng đến giờ chót

Mặc dù SaigonHKphone đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn không tránh được tình trạng cháy hàng xảy ra liên tục trong những giờ vàng.