Posts Tagged ‘mẹ gọi’

Gió Tuy Hòa

AT – Ơi cái gió Tuy HòaCái gió chuyên cần và phóng túng…

Tình yêu chúng mình như trò chơi số phận

Chúng mình xa nhau 2 tháng rồi, không biết trên chiếc giường của chúng ta, mùi hương của em đã bay hết hay chưa mà hôm nay gia đình đã tính đến việc lấy vợ cho anh. Nếu anh không đồng ý thì em cũng không buồn, nhưng anh đã đồng ý. Đau xót nào […]