Posts Tagged ‘mệt nhọc’

Say mê bất kỳ game nào cũng rất khó bỏ

Em cũng là một người rất nghiện chơi đế chế và các bạn em cũng vậy, tuy năm nay đã ra trường và mỗi người một nơi nhưng rảnh một cái là gọi nhau tụ tập chơi đế chế. Không chỉ đế chế đâu, nếu ai từng say mê một game bất kỳ nào đó […]