Posts Tagged ‘mac defender’

Mã độc tấn công Mac OS X có thêm “anh em họ”

TTO – Sau Mac Defender đến MacGuard bị các hãng bảo mật lật tẩy, “anh em họ” MacShield lại ra đời với cùng phương thức hoạt động là đánh lừa người dùng Mac OS X, thâm nhập vào hệ thống.