Posts Tagged ‘sách bán’

Để hội sách ưng ý hơn

TT – Hội sách TP.HCM lần 7-2012 kết thúc tối 25-3 trong kỳ vọng trước khai mạc: một kỳ hội sách thành công tốt đẹp. Nhưng nhìn lại các kỳ hội sách mới thấy để có được thành công đích thực, cũng còn vài việc phải làm.

Từ Trường Sa đến game online

TT – Nguyễn Xuân Thủy – tác giả vừa đoạt giải A cuộc vận động sáng tác Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống – bắt đầu làm quen với văn chương từ những bài báo nho nhỏ viết từ Trường Sa – nơi anh có đến hơn hai năm làm nhiệm […]