Posts Tagged ‘tiếng xe’

Gió Tuy Hòa

AT – Ơi cái gió Tuy HòaCái gió chuyên cần và phóng túng…

Khẩu thuật trong hội chợ

AT – Đang sống ở Texas, nghệ sĩ – nhà văn Mạc Can cứ nhớ về quê hương quay quắt. Ông viết liên tục những gì nhớ được (Tủ sách Tuổi Trẻ sẽ in tập sách Nhớ này trong tháng 3-2011) gửi về cho Áo Trắng, người bạn nhỏ của ông.