Posts Tagged ‘vẽ lên’

Các ứng dụng đột phá với ‘mắt thần’ Kinect

Kinect, được phát hành năm ngoái trên Xbox 360 và sắp tới sẽ xuất hiện trên Windows PC, cho phép mọi người điều khiển giao diện bằng cử chỉ và giọng nói, mở ra nhiều ứng dụng mới trong tương lai.>6 ứng dụng công nghệ nổi bật năm 2011 / PS Vita là sản phẩm […]

Các ứng dụng đột phá với ‘mắt thần’ Kinect

Kinect, được phát hành năm ngoái trên Xbox 360 và sắp tới sẽ xuất hiện trên Windows PC, cho phép mọi người điều khiển giao diện bằng cử chỉ và giọng nói, mở ra nhiều ứng dụng mới trong tương lai.>6 ứng dụng công nghệ nổi bật năm 2011 / PS Vita là sản phẩm […]

Trò chơi hay nghệ thuật?

Xét về cảm hứng và lịch sử, body art vốn không xa lạ với người Việt cổ, thậm chí nó từng là nền tảng văn hóa (Văn Lang có nghĩa: chàng trai vẽ mình). Thế nhưng, xét như một bộ môn nghệ thuật độc lập và chịu ảnh hưởng bởi phương Tây, thì việc tiếp […]